Gemengde gezinnen: Hoe kun je ruzies over erfenissen bijleggen?

gemengde-gezin-erfenis-verdelen

Een van de trends van de laatste jaren is de toename van geschillen over de verdeling van een erfenis binnen gemengde gezinnen (waar een of beide ouders die kinderen uit een vorig huwelijk hebben een nieuw gezin vormen) tussen kinderen van de overledene en hun huidige echtgenoot/langstlevende partner.

Heel typisch komt dit scenario voor bij kinderen uit een eerste huwelijk die het testament van hun vader aanvechten tegen de erfenis die hun vader aan zijn tweede vrouw naliet.

Waarom is de kans groter dat testamenten in een gemengde gezinscontext worden aangevochten?
Binnen een traditionele gezinscontext – man, vrouw, en 2,4 kinderen – kan erfenis allemaal heel netjes en overzichtelijk zijn. Bij gemengde gezinnen zijn er gewoon meer mensen bij betrokken! Daar komt nog bij dat er een grotere inter-generationele druk is; zo moeten mensen van in de 50 en 60 “wachten” op “hun” erfenissen van de generatie boven hen, die over het algemeen langer leeft. Tegelijkertijd proberen diezelfde mensen van in de 50 en 60 hun eigen kinderen te steunen om op de woningmarkt te komen en voelen ze zich daardoor “gekneld” tussen bejaarde ouders en volwassen kinderen.

Als generalisatie zien we dat jongere generaties ook meer verwachten een erfenis te ontvangen en daar in hun financiële planning vaak op vertrouwen. Voeg daarbij de niet-bloed relaties tussen tweede echtgenoten en kinderen uit eerste huwelijken, dan kan de band in een familie verzwakken wanneer die op de proef wordt gesteld door een overlijden van een belangrijk familielid. De gebeurtenissen en neerslag na een overlijden kunnen lastiger zijn, en het ontbreken van een bloedband tussen de partijen betekent dat beide partijen eerder geneigd kunnen zijn een testament te betwisten – ze kunnen er gewoon minder mee zitten dat er een voortdurende relatie is.

Kan een kind uit een eerste huwelijk een testament aanvechten van een ouder die alles aan een tweede echtgenoot nalaat?
Ja. Zoals in het geval hierboven komen kinderen van een overleden ouder in aanmerking om een vordering tot alimentatie uit de nalatenschap in te stellen. Er zijn een aantal factoren waarmee rekening wordt gehouden, zoals het patroon van het financiële gedrag tussen kind en overleden ouder vóór de dood. Belangrijk is dat kinderen niet automatisch het recht hebben om van een ouder te erven.

Kan een echtgenoot uit een tweede huwelijk een testament betwisten als alles aan de kinderen uit het eerste huwelijk wordt nagelaten?
Ja. Een overlevende echtgenoot komt in aanmerking om een vordering in te stellen voor alimentatie uit de nalatenschap van een overleden echtgenoot – ook hier zal men rekening moeten houden met factoren als de uitgavenpatronen en het gedrag vóór het overlijden, de woonsituatie en wat een echtgenoot in het kader van een echtscheiding zou hebben ontvangen, bij wijze van kruiscontrole.