Hoe een geschil over een erfenis vermijden

geschil-erfenis-vermijden

Erfenis geschillen kunnen de stress van het verlies van een geliefde voor jou en je naasten vergroten. Vrienden en familieleden kunnen het niet eens zijn over de juiste manier om met de nalatenschap van de overledene om te gaan, wat spanningen en breuklijnen kan veroorzaken, en soms tot kostbare en tijdrovende rechtszaken kan leiden. Hoewel je niet kunt garanderen dat alle betrokkenen het over elk aspect van de nalatenschapsadministratie eens zullen zijn, zijn er toch een aantal dingen die je kunt doen om geschillen over erfenissen te voorkomen.

Respecteer de inhoud van het testament

Eerst en vooral, respecteer de inhoud van het laatste wilsbeschikking en opgestelde testament. Ten eerste is het een wettelijk bindend document, dus de executeur is verplicht de richtlijnen op te volgen. Ten tweede schetst het laatste testament de laatste wensen van je geliefde; net zoals je het in je leven misschien niet altijd met hen eens was, zul je hun keuzes nu misschien niet leuk vinden, maar je moet hun beslissingen toch respecteren.

Als het laatste testament echter niet duidelijk is over een specifiek twistpunt, zul je moeten afgaan op het oordeel van de executeur van het testament (of, als er geen executeur benoemd werd, de door de probatierechter aangestelde beheerder van de nalatenschap).

Wees bereid tot een compromis

Bij elke regeling van een erfenis zul je bereid moeten zijn tot een compromis. Bedenk dat je niet de enige bent die een relatie met de overledene heeft, en dat ieders behoeften een beetje verschillen. Overweeg afstand te doen van je aanspraak op een deel van het bezit in ruil voor de delen of bezittingen die je graag zou willen hebben, of bied aan iemand van zijn aandeel uit te kopen. Denk goed na over waarom je dat meubelstuk wilt hebben, of of dat sieraad echt de moeite waard is om over te vechten.

Soms kunnen je emoties over de dood van je geliefde je doen handelen op manieren die je normaal niet zou doen, en dit geldt ook voor je familie. Onthoud dat je geduld moet hebben, want iedereen maakt iets soortgelijks mee.

Bemiddeling en arbitrage

Als jij en je familieleden het niet eens kunnen worden over een compromis, overweeg dan, voordat je naar de rechter stapt, bemiddeling of arbitrage. Dat is goedkoper dan procederen, en kan helpen de familiebanden te redden. Een bemiddelaar zet de partijen neer, laat ze hun meningsverschillen bespreken, en probeert alle partijen tot overeenstemming te brengen over een definitieve oplossing door advies te geven en compromissen voor te stellen.

Arbitrage daarentegen is meer bindend, en kan de betere optie zijn bij meer verhitte geschillen waar geen van beide partijen compromissen wil sluiten. De onpartijdige arbiter luistert naar alle partijen, en bepaalt de uiteindelijke schikking. Anders dan bij bemiddeling, waar de partijen al op zoek zijn naar een compromis en geen enkele overeenkomst bindend is, stemmen de strijdende partijen er bij arbitrage van meet af aan mee in zich aan de uiteindelijke beslissing van de arbiter te houden, omdat ze erkennen dat ze de kwestie niet zelf kunnen oplossen.

Photo by Frank Busch on Unsplash

Schakel een erfrecht advocaat in

Als arbitrage en bemiddeling niet hebben gewerkt, is je laatste optie om het erfenisgeschil voor te leggen aan de erfrecht advocaat. Je kunt ook naar de rechter gaan als je het niet eens bent met de manier waarop de executeur de nalatenschap afhandelde, of als je reden hebt om aan te nemen dat het testament ongeldig is (bijvoorbeeld, je grootmoeder was niet bij zinnen toen ze het schreef, of je stiefvader had ongepaste invloed). Je hebt een erfrecht advocaat nodig om het geschil in dit stadium te helpen procederen. Help je dierbaren mogelijke geschillen te voorkomen door een duidelijk en grondig laatste testament te schrijven.