Gemengde gezinnen: Hoe kun je ruzies over erfenissen bijleggen?

Een van de trends van de laatste jaren is de toename van geschillen over de verdeling van een erfenis binnen gemengde gezinnen (waar een of beide ouders die kinderen uit een vorig huwelijk hebben een nieuw gezin vormen) tussen kinderen van de overledene en hun huidige echtgenoot/langstlevende partner. Heel typisch komt dit scenario voor bij kinderen uit een eerste huwelijk die het testament van...

Een testament aanvechten wegens Alzheimer of dementie

Bij het aanvechten van een testament wegens Alzheimers of dementie zul je je advocaat bezwaar moeten laten maken tegen de verificatie van het testament. Bezwaren is een document waarin staat dat de persoon die stierf aan ernstige Alzheimers of dementie leed en waarin je de rechtbank vraagt het testament te verwerpen. Je advocaat dient de bezwaren bij de rechtbank in. Deze indiening zet je...